ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η επιτυχία απαιτεί εμπειρία

H C.R.P. ΕΠΕ παρακολουθώντας καθημερινά τις εξελίξεις και τις συνεχώς αυξανόμενες, τόσο των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και των δημοσίων φορέων είναι ικανή και διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία στο να προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας και αξιοπιστίας με γνώμονα πάντα την εξειδίκευση και τον επαγγελματισμό.

Ειδικότερα δραστηριοποιείται σε τομείς και υπηρεσίες όπως:

Υπηρεσίες συμβούλου

Με την εξειδίκευση και τον  επαγγελματισμό της C.R.P. ΕΠΕ

Yπηρεσίες Συμβούλου σε ανάθεση έργων φορέων Δημοσίου χαρακτήρα

Δείτε τις ενδεικτικές αναφορές:

Yπηρεσίες Συμβούλου σε Τοπική Αυτοδιοίκηση

Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε Δημοτικές Επιχειρήσεις – Δήμους και Φορείς. Δείτε  αποτελέσματα:

Yπηρεσίες Συμβούλου σε Ιδιωτικούς Φορείς

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Παροχή εξειδικευμένης Υποστήριξης σε εθνικούς φορείς εκπαίδευσης με αντικείμενο δράσης τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Δείτε τις υπηρεσίες μας: