ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οργανόγραμμα

Δομή της εταιρείας

Η C.R.P. ΕΠΕ διαθέτει σύγχρονη και ευέλικτη δομή με αυτόνομα τμήματα που δραστηριοποιούνται για τις συγκεκριμένες ανάγκες λειτουργίας της και παροχής των υπηρεσιών της.

Η οργανωτική διάρθρωση της εταιρείας περιλαμβάνει δύο κύρια τμήματα τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους Δικαιούχους Πράξεων διαφόρων χρηματοδοτικών πλαισίων στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στη διαχείριση έργων τα οποία εντάσσονται σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ – (ΠΕΠ, ΕΠΑΝΕΚ), INTERREG κ.τ.λ.]

Εξοπλισμός

Υποδομές

Η C.R.P. εδρεύει στη Λαμία σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επί της Λεωφ. Δημοκρατίας 52. Στεγάζεται στο 1ο όροφο σε γραφεία πλήρως εξοπλισμένα με τις υψηλότερες προδιαγραφές εργαλείων πληροφορικής που συμβάλλουν στην απδοτικότερη εργασία, συνεργασία και επικοινωνία με τους συνεργάτες και πελάτες της.

Οδηγός μας

Εταιρική κουλτούρα

Η εταιρική κουλτούρα της C.R.P. Ε.Π.Ε. είναι μίγμα των εξής στοιχείων:

 • Γνώση των πελατών και των αναγκών τους
 • Συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών
 • Βελτιστοποίηση των διαδικασιών παροχής της υπηρεσίας
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων των στελεχών
 • Συνεχής εκπαίδευση

Βασιζόμαστε

Αξίες / Αρχές

Τα στελέχη της επιχείρησης ενστερνίζονται και μεταδίδουν στους υπόλοιπους τις αξίες και τις αρχές της.
Οι εργασιακές σχέσεις διέπονται από:

 • σεβασμό, εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη
 • σαφήνεια και εστίαση
 • ανοιχτή και ειλικρινή (straightforward) επικοινωνία
 • καθοδήγηση
 • αφοσίωση των υπαλλήλων
 • υπευθυνότητα
 • ομαδικό πνεύμα