Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Υπηρεσίες
Συμβούλων
Επιχειρήσεων

15ετή εμπειρία

στη παροχή
συμβουλευτικής
με έμφαση στη Δημόσια Διοίκηση & Αυτοδιοίκηση

Η εταιρεία Consulting Research Project (C.R.P.) Ε.Π.Ε. διαθέτει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης φορέων και οργανισμών με έμφαση στη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση.

Δραστηριοποιείται κυρίως με τη διαχείριση Εθνικών & Ευρωπαϊκών προγραμμάτων παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών κονδυλίων της Ε.Ε.

Η στρατηγική κατεύθυνση της C.R.P. ΕΠΕ είναι βασισμένη στα εξής κρίσιμα στοιχεία:

 • Ύπαρξη Πλάνου Δράσης
 • Στρατηγικές προτεραιότητες και “δεσμεύσεις”
 • Εικόνα του μέλλοντος
 • Πλαίσιο αξιών
 • Πλαίσιο στόχων

Ο σκοπός της C.R.P. Ε.Π.Ε. είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τους ρυθμούς και απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας καθιστώντας την ευέλικτη και δυνάμενη να προσαρμόζεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.

Στόχος είναι η δημιουργία και ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με τους συνεργάτες μας με βάση το επίπεδο, τη ποιότητα, την αξιοπιστία και τη συνέπεια της δουλειάς μας. Τα έργα που αναλαμβάνουμε αποτελούν επένδυση για εμάς και αντικατοπτρίζουν τις ανωτέρω αρχές μας.

Υπηρεσίες

Η C.R.P. Ε.ΠΕ. παρακολουθώντας καθημερινά τις εξελίξεις και τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις τόσο των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και των δημοσίων φορέων είναι ικανή και διαθέτη την απαιτούμενη εμπειρία στο να προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας και αξιοπιστίας με γνώμονα πάντα την εξειδίκευση και τον επαγγελματισμό.

Yπηρεσίες Συμβούλου σε ανάθεση έργων φορέων Δημοσίου χαρακτήρα

Δείτε τις ενδεικτικές αναφορές:

Yπηρεσίες Συμβούλου σε Τοπική Αυτοδιοίκηση

Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε Δημοτικές Επιχειρήσεις – Δήμους και Φορείς. Δείτε  αποτελέσματα:

Yπηρεσίες Συμβούλου σε Ιδιωτικούς Φορείς

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Παροχή εξειδικευμένης Υποστήριξης σε εθνικούς φορείς εκπαίδευσης με αντικείμενο δράσης τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Δείτε τις υπηρεσίες μας:

Εξειδίκευση & εμπειρία

Ανθρώπινο δυναμικό
& στελέχη της C.R.P.

Σημαντικότερη εσωτερική επένδυση της C.R.P. Ε.Π.Ε. είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Τα στελέχη και οι συνεργάτες της, όντας άτομα με υψηλό επίπεδο κατάρτισης και εμπειρίας, εξειδικεύονται στην βέλτιστη προσφορά των υπηρεσιών τους μέσω της C.R.P. Ε.Π.Ε., στον τελικό αποδέκτη. Ο συνδυασμός των ανωτέρω με την αξιοποιούμενη τεχνολογία αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας προς όφελος των πελατών της.

Οδηγός μας

Εταιρική κουλτούρα

Η εταιρική κουλτούρα της C.R.P. Ε.Π.Ε. είναι μίγμα των εξής στοιχείων:

 • Γνώση των πελατών και των αναγκών τους
 • Συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών
 • Βελτιστοποίηση των διαδικασιών παροχής της υπηρεσίας
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων των στελεχών
 • Συνεχής εκπαίδευση

Βασιζόμαστε

Αξίες / Αρχές

Τα στελέχη της επιχείρησης ενστερνίζονται και μεταδίδουν στους υπόλοιπους τις αξίες και τις αρχές της.
Οι εργασιακές σχέσεις διέπονται από:

 • σεβασμό, εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη
 • σαφήνεια και εστίαση
 • ανοιχτή και ειλικρινή (straightforward) επικοινωνία
 • καθοδήγηση
 • αφοσίωση των υπαλλήλων
 • υπευθυνότητα
 • ομαδικό πνεύμα